კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება KUANFULL-ში

კულტურა

ჩვენი კორპორატიული კულტურა

2019 Bird Parent-child Activities

2019 ფრინველის მშობელ-შვილის აქტივობები

Employee birthday party

თანამშრომლის დაბადების დღე

Human Resource Management Upgrade Summary Meeting

ადამიანური რესურსების მართვის განახლების შემაჯამებელი შეხვედრა

Outstanding employees

გამოჩენილი თანამშრომლები

Staff development activities

პერსონალის განვითარების საქმიანობა


close open